Mengenai kami

Dokumen perundangan.

Dokumen.

Sekarang tiba masa untuk topik yang bosan. Sila pastikan anda memahami semua perkara dalam dokumen ini sebelum berdagang. Kami menyarankan agar anda menghidangkan sendiri sesuatu yang enak, relaks dan bersiap sedia untuk pembacaan malam.

Sebagai broker yang dikawal selia, adalah penting sekali agar anda memahami dan bersetuju dengan semua terma ini sebelum berdagang. Jika anda memerlukan salinan kertas dokumen atau mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, sila hubungi kami.

APLFX(PTY) LTD merupakan syarikat berliabiliti terhad berdaftar di Afrika Selatan dengan nombor pendaftaran 2021/804619/07 

Keselamatan dana klien.

Keselamatan dan kebolehcapaian dana anda adalah sangat penting kepada kami. Kami menggunakan pelbagai pembekal perkhidmatan dan institusi pembayaran untuk tujuan pengasingan dan kepelbagaian.

Dana (syarikat) kami dan dana (klien) anda diasingkan demi perlindungan dan keselamatan.