Cộng đồng

Các kênh.

Kết nối với gia đình giao dịch của bạn trên tất cả các nền tảng xã hội chính.

Tham gia cùng chúng tôi trên Facebook

Chia sẻ tin tức giao dịch, bài báo, meme và hơn thế nữa.

Tham gia cùng chúng tôi trên Twitter

Các chủ đề giao dịch mới nhất từ 280 ký tự trở xuống.

Theo dõi chúng tôi trên YouTube

Xem hướng dẫn và đăng ký để nhận phân tích thường xuyên. 

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

Nơi tất cả các nhà giao dịch tuyệt vời thường lui tới (chỉ đùa thôi… đại loại vậy).

Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram

Có thể nói đây là nơi tốt nhất cho nội dung và tín hiệu ngoại hối. 

Tham gia cùng chúng tôi trên Reddit

Làm quen với những người dùng Reddit khác, tham gia chuyên mục hỏi đáp mọi thứ (AMA) và nhiều hơn thế nữa.

Tham gia cùng chúng tôi trên Discord

Tham gia máy chủ của chúng tôi để gia nhập vào vô vàn các cuộc thảo luận giao dịch.