Giao dịch

Chúng tôi không thích khoe khoang, nhưng...

Điều kiện giao dịch của chúng tôi thực sự tốt.
Truy cập ngoại hối, chỉ số, kim loại, cổ phiếu và hàng hóa trên các thị trường lớn nhất, có tính thanh khoản cao nhất thế giới với mức chênh lệch nhỏ và tốc độ thực hiện lệnh nhanh như chớp.

Các loại lệnh.

Lệnh thị trường.

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán một tài sản ở mức giá hiện tại của nó. Thực hiện một lệnh thị trường dẫn đến việc mở một vị thế giao dịch. Bạn mua với giá bán và bán với giá đặt mua.

Lệnh chờ.

Lệnh chờ cho phép bạn chọn giá bạn muốn mua hoặc bán. Do đó lệnh của bạn sẽ chỉ được thực hiện nếu đạt đến một mức giá cụ thể. Lệnh chờ bao gồm lệnh giới hạn và lệnh dừng.

Dừng lỗ.

Trong trường hợp giao dịch của bạn diễn biến theo hướng bất lợi, bạn có thể sử dụng lệnh cắt lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Lệnh dừng lỗ luôn được kết nối với lệnh chờ hoặc vị thế mở.

Chốt lời.

Chốt lời sẽ đóng vị thế của bạn khi giá đạt đến một mức sinh lời nhất định. Lệnh này luôn được liên kết với một vị thế mở hoặc một lệnh chờ.

Ngưỡng dừng giao dịch.

Ngưỡng dừng giao dịch là mức ký quỹ các vị thế mở của bạn sẽ bắt đầu được đóng tự động. Ngưỡng dừng giao dịch tại FXGlobe là 25%.

Xin lưu ý:

* Thông tin được cung cấp có thể bị thay đổi, do đó, bạn nên kiểm tra đặc quy cách giao dịch trong Trạm giao dịch trước khi thực hiện giao dịch.

** Quy cách tính chênh lệch bắt nguồn từ * TÀI KHOẢN RAZOR PLUS, trong các giờ tan tầm 08:00-20:00 GMT +2

*** Biểu đồ ký hiệu hiển thị dữ liệu lịch sử từ các hợp đồng tương lai trước đây chỉ với mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả tương lai.

Điều kiện giao dịch.

Chênh lệch giá nhỏ, khớp lệnh nhanh như chớp và các tùy chọn đòn bẩy của chúng tôi tạo ra tình huống hoàn hảo cho các nhà giao dịch bán lẻ và chuyên nghiệp.