Giao dịch

Giao dịch xã hội.

Xem, phân tích, chia sẻ và sao chép chiến lược với gia đình giao dịch toàn cầu của bạn.

Xã hội là tương lai của giao dịch.

Cuộc phiêu lưu sẽ vui hơn khi được chia sẻ. Bạn hiện có thể theo dõi các nhà giao dịch khác để sao chép chiến lược bạn thích nhất. Vì vậy, bạn có thể giao dịch sinh lời—ngay cả khi là người mới bắt đầu.

Chỉ cần xem những nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn đang giao dịch những gì và học hỏi từ tấm gương của họ. Bạn sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn bằng cách khai thác trí tuệ trong cộng đồng. Và có thể một ngày nào đó, bạn sẽ có những người theo dõi của riêng mình!

Tạo tài khoản xã hội của bạn.

Đây là cửa ngõ con đường trở thành một nhà giao dịch. Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản giao dịch xã hội để bắt đầu theo dõi các nhà đầu tư khác.

Tìm người để theo dõi.

Về giao dịch xã hội, lịch sử giao dịch của mỗi nhà đầu tư hoàn toàn minh bạch. Hồ sơ hiển thị thông tin chi tiết về chiến lược và số liệu thống kê của nhà đầu tư như lợi nhuận hàng tháng, tỷ lệ phần trăm số ngày có lãi, mức giảm tối đa và nhiều hơn thế nữa.

Important!

Server Name Update

On April 20, 2024, our MetaTrader 4 server names are changing.