Về chúng tôi

Giấy phép & quy định.

Hãy yên tâm—chúng tôi được cấp phép và quản lý.

Số đăng ký dịch vụ tài chính (FSRN): FSRN700227

Thông tin giấy phép.

FXGlobe international, FS International Limited có số đăng ký 700227 là công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại số Nhà Đối Tác Luật, Đại lộ Kumul, Port Vila, Vanuatu, và được cấp phép bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC), Cộng hòa Vanuatu. FXGLOBE Int. là tên giao dịch FS International Limited được phép sử dụng.

APLFX (PTY) LTD là một công ty có trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Nam Phi với số đăng ký 2021/804619/07

Thông tin giấy phép.

APLFX (PTY) LTD là một công ty có trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Nam Phi với số đăng ký 2021/804619/07 và được ủy quyền bởi Cơ quan Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (FSCA) như một Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính (FSP), số 52045, theo Điều 8 của Đạo luật FAIS. APLFX có trụ sở tại Tầng 1, Tòa nhà Constantia Emporium, đường Spaanschemat River, khu Constantia, Tây Cape.

Báo cáo lạm dụng/khiếu nại.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn luôn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Nhưng nếu bạn cần khiếu nại, chúng tôi có một hệ thống minh bạch để quản lý khiếu nại một cách công bằng và hiệu quả.

Để báo cáo lạm dụng hoặc gửi đơn khiếu nại, hãy liên hệ với đội hỗ trợ của chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này. Nếu có thể, họ sẽ trực tiếp giải quyết khiếu nại ngay. Trong một số trường hợp, khiếu nại hoặc báo cáo của bạn có thể cần được chuyển lên bộ phận tuân thủ của chúng tôi để điều tra thêm. Họ sẽ làm việc với bộ phận hỗ trợ khách hàng để giải quyết khiếu nại của bạn một cách nhanh chóng và rõ ràng.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý khiếu nại, vui lòng xem chính sách của chúng tôi.

Tối đa hóa thu nhập của bạn với FXGlobe!

Mở khóa tiềm năng tiết kiệm của bạn với Tài khoản tiết kiệm Reliance, cung cấp mức giá cạnh tranh cho EUR, USD và AED. Tận hưởng lợi nhuận cao và sự an toàn của một tổ chức tài chính đáng tin cậy.

Tại sao chọn tài khoản tiết kiệm của chúng tôi?

Quan tâm đến việc tăng tiết kiệm của bạn không?

Nhấn vào nút để tìm hiểu thêm và đăng ký ngay hôm nay!