Giao dịch

Loại tài khoản.

Chọn con đường có lợi nhất cho giao dịch của bạn.

PathfinderNavigatorInfinity
Minimum DepositUSD $ 250 $ 2,500 $ 25,000
EUR € 250 € 2,500 € 25,000
GBP £ 250 £ 2,500 £ 25,000
TradingExecutionNo Dealing Desk
Minimum Trade Size1000 (0.01Lots)
Commissions07 USD per Lot
Swaps-
MT4Yes
MT5Yes
Web TraderYes
FinanceWithdrawalAll Methods
DepositAll Methods
Execution Time2-8 days2-7 days2-3 Days
MethodsOver 10 Methods
CommunityAccessLimited
WebinarsLimited
SeminarsLimited
Live EventsLimited
Local EventsLimited
TournamentsLimited
PromotionsLimited
ChannelsAll Channels
EducationVideo TutorialsOpen to All
Ebooks3 out of 84 out of 88 out of 8
NewsFull Access
Daily AnalysisLimited
Weekly Market OverviewFull Access
Master Class CoursesLimitedSemi-Limited
GlossaryFull Access
AmbassadorsFull Access
Mentorship ProgramPaidFree
Brand TutorialsFull Access
Additional ServicesAccount ManagerGeneralVIP
VIP-Of your Choice
BonusesAs per T&C
Market SegmentsNo accessLimitedDedicated
FXGlobe Loyals Club
Coming Soon
Give aways-Quarterly
FXGlobe MerchandisePaidQuarterly
FXGlobe Trip-
Special Prizes Per Promotion

Tối đa hóa thu nhập của bạn với FXGlobe!

Mở khóa tiềm năng tiết kiệm của bạn với Tài khoản tiết kiệm Reliance, cung cấp mức giá cạnh tranh cho EUR, USD và AED. Tận hưởng lợi nhuận cao và sự an toàn của một tổ chức tài chính đáng tin cậy.

Tại sao chọn tài khoản tiết kiệm của chúng tôi?

Quan tâm đến việc tăng tiết kiệm của bạn không?

Nhấn vào nút để tìm hiểu thêm và đăng ký ngay hôm nay!