Giao dịch

PAMM.

Có địa điểm cần đến và có người cần gặp? Tài khoản được quản lý có thể mang lại lợi nhuận cho bạn ngay cả khi bạn không có thời gian để giao dịch.

PAMM là gì?

PAMM (Quản lý tiền phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) là một loại hệ thống giao dịch. Tiền của bạn sẽ được chuyển vào một quỹ chung do một nhà giao dịch kinh nghiệm hoặc người quản lý tiền sử dụng để giao dịch từ tài khoản chính của họ.

Người quản lý tiền tính phí và số lợi nhuận/lỗ còn lại được phân phối cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ họ đã đóng góp vào quỹ chung ban đầu.

Liên hệ để biết thêm thông tin về PAMM của chúng tôi

Cảm ơn bạn đã ghé thăm fxglobe.com

Trang web này không hướng đến các cư dân EU và nằm ngoài khuôn khổ quy định của Châu Âu và MiFID II.

Vui lòng chọn bên dưới nếu bạn muốn tiếp tục đến trang web EU của chúng tôi.