Giao dịch

PAMM.

Có địa điểm cần đến và có người cần gặp? Tài khoản được quản lý có thể mang lại lợi nhuận cho bạn ngay cả khi bạn không có thời gian để giao dịch.

PAMM là gì?

PAMM (Quản lý tiền phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) là một loại hệ thống giao dịch. Tiền của bạn sẽ được chuyển vào một quỹ chung do một nhà giao dịch kinh nghiệm hoặc người quản lý tiền sử dụng để giao dịch từ tài khoản chính của họ.

Người quản lý tiền tính phí và số lợi nhuận/lỗ còn lại được phân phối cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ họ đã đóng góp vào quỹ chung ban đầu.

Liên hệ để biết thêm thông tin về PAMM của chúng tôi

Tối đa hóa thu nhập của bạn với FXGlobe!

Mở khóa tiềm năng tiết kiệm của bạn với Tài khoản tiết kiệm Reliance, cung cấp mức giá cạnh tranh cho EUR, USD và AED. Tận hưởng lợi nhuận cao và sự an toàn của một tổ chức tài chính đáng tin cậy.

Tại sao chọn tài khoản tiết kiệm của chúng tôi?

Quan tâm đến việc tăng tiết kiệm của bạn không?

Nhấn vào nút để tìm hiểu thêm và đăng ký ngay hôm nay!